Czy chcesz przerwać rozgrywkę? Nie będziesz mógł do niej powrócić.

Masz dowolna liczbę monet pięciozłotowych i dwuzłotowych. Czy możesz zapłacić nimi bez potrzeby wydawania reszty dowolną kwotę pełnych złotych? Może są jakieś wyjątki?
liczba monet dwuzłotowych = [liczba wszystkich monet] – x
Możemy wtedy zapisać taki wzór na uzyskaną kwotę:
x * 5 + ([liczba wszystkich monet] – x) * 2 = [zadana kwota]
Potrzeba 19 pięciozłotówek i 8 dwuzłotówek, aby uzyskać kwotę zł przy użyciu monet.
pomnóż wyrażenie w nawiasie przez 2
5•x + 2•(15 – x) = 72
znajdź wyrazy podobne i je podkreśl oraz pomnóż liczby
5•x + 2•15 – 2•x = 72
zredukuj wyrazy podobne
5•x + 302•x = 72
od obu stron równania odejmij 15
3•x + 15 = 72 / -15
podziel obie strony równania przez 3
3•x = 42 / :3
x = 14
SPRAWDZENIE
sprawdzenie kwoty: pieciozlotkowki • 5 + dwojki • 2 = 42
sprawdzenie liczby monet: pieciozlotkowki + dwojki = 42