Czy chcesz przerwać rozgrywkę? Nie będziesz mógł do niej powrócić.

Arbuz waży kilo i pół arbuza. Ile waży arbuz?
znak = w równaniu opisuje stan równowagi szalek
Jeżeli na tylko jednej z szalek będących wcześniej w stanie równowagi dodasz lub odejmiesz kawałek arbuza lub odważnik, szalki przechylą się na cięższą stronę
x
<
½x + ½x + 1