Aktualności

Debata projektu LDC pt. „Szkoła Epoki Smartfona”,

Forum edukacyjne dla nauczycieli różnych specjalności

Konferencja dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i wojewódzkich placówek doskonalenia

Zapis Webinarium „Jak wprowadzać i upowszechniać metody dydaktyki cyfrowej w szkołach?

Webinarium „Jak wprowadzać i upowszechniać metody dydaktyki cyfrowej w szkołach?”

Sieci współpracy i samokształcenia

Konferencja upowszechniająca LDC w Krakowie

Dodatkowe szkolenia z zakresy wykorzystania ICT

Konferencja podsumowująca LDC w Krakowie

Warsztaty dla nauczycieli konsultantów MCDN