Aktualności

Szkolenia dla nauczycieli za nami

Ostatniego dnia marca zakończyła się cykl szkoleń nauczycieli z województwa małopolskiego. W jego trakcie, wiedzę na temat nowoczesnych metod dydaktycznych oraz TIK poszerzyło ponad 70 pedagogów z powiatu tarnowskiego.

 Szkolenia wzbudziły ogromne zainteresowanie nauczycieli, którzy chwalili sobie nie tylko sposób przekazywanej wiedzy, ale także szerokim zakresem tematów poruszanych na zajęciach.

– Najważniejsze w używaniu narzędzi cyfrowych jest to, żeby pozwalały lepiej i skuteczniej uczyć – wyjaśnia dr Srokowski, koordynator szkoleńatrakcyjność jest tylko efektem dodatkowym. Najważniejsze jest to, że technologie informacyjne na lekcji powodują, że można łatwiej zrealizować podstawę programową.

Następnym etapem programu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej będzie testowanie specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji z przedmiotów nieinformatycznych: języka polskiego i angielskiego, geografii oraz matematyki.