Aktualności

Projekt LDC na Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Innowacyjnych w Warszawie

Na zaproszenie Krajowej Instytucji Wspomagającej – Centrum Projektów Europejskich w dniu 16 października br. w Warszawie przedstawiciele projektu LDC uczestniczyli w ogólnopolskich targach wystawienniczych dotyczących realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Głównym celem targów, które zatytułowano „W kręgu innowacji”, było zaprezentowanie wypracowanych rozwiązań oraz korzyści, jakie można osiągnąć z ich zastosowania.  Program wydarzenia obejmował nie tylko prezentację projektów, ale również wywiady z wybranymi realizatorami oraz ekspertami. W spotkaniu obok decydentów czy zaproszonych gości uczestniczyło prawie 300 przedstawicieli instytucji realizujących projekty innowacyjne z całej Polski.