Aktualności

Bezpłatne szkolenia - rekrutacja

szkolenia dyrektorówBezpłatne szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego. Jesteś zainteresowany, wypełnij formularz zgłoszeniowy http://www.mcdn.edu.pl/formularz_ldc/ldc.php

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach, służących prezentacji rozwiązań, wypracowanych w ramach innowacyjnego systemowego projektu Województwa Małopolskiego „LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego”.

Celem szkoleń jest zapoznanie z nowym modelem wspierania szkół w zakresie wdrażania nowoczesnej metodyki przedmiotów nieinformatycznych, opartej o rozwiązania dydaktyki cyfrowej. Elementami tego modelu, kierowanymi bezpośrednio do dyrektorów i nauczycieli są: poradnik dla dyrektorów w zakresie nowego modelu wdrażania dydaktyki cyfrowej oraz pakiet materiałów metodyczno-edukacyjnych, obejmujący: 24 scenariusze lekcji wykorzystujących narzędzia teleinformatyczne, 8 multimedialnych materiałów edukacyjnych, 8 interaktywnych gier edukacyjnych dla uczniów, poradnik dla nauczycieli nt sieciowych innowacyjnych form zdobywania wiedzy przez nauczycieli i uczniów, 8 metodyk nauczania z zastosowaniem ICT w ramach zajęć lekcyjnych, 4 poradniki dydaktyczne w zakresie praktycznych rozwiązań prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ICT oraz 2 manuale dla nauczycieli, wskazujące teoretyczne rozwiązania prowadzenia lekcji z wykorzystaniem ICT.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi materiałami oraz możliwościami ich zastosowania w praktyce edukacyjnej podczas następujących szkoleń

  1. Szkolenia dla dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, realizowane według załączonego harmonogramu, w godz. 10.00-14.30 ( 4 godziny zegarowe z przerwami cateringowymi)
  2. Szkolenia dla nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, matematyki
    i geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w podziale na grupy przedmiotowe, realizowane według załączonego harmonogramu, w godz.9.00-15.45 (6 godzin zegarowych z przerwami cateringowymi).

Zapewniamy: pracę w małych grupach pod opieką ekspertów w zakresie wykorzystania ICT w edukacji, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod linkiem: www.mcdn.edu.pl/formularz_ldc/ldc.php. Nieprzekraczalny termin dokonania zgłoszenia to 30.05.2015r. O zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych oraz szczegółowym miejscu realizacji zajęć powiadomimy drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

 

Do pobrania: