Aktualności

Konkurs na najciekawszy scenariusz lekcji

KONKURS NA NAJCIEKAWSZY SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ!

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii
z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli wymienionych przedmiotów do udziału w konkursie na najciekawszą lekcję  z wykorzystaniem pakietu materiałów metodyczno -  edukacyjnych wypracowanych w ramach innowacyjnego systemowego projektu Województwa Małopolskiego LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem dowolnej ilości elementów z pakietu materiałów metodyczno-edukacyjnych powstałych w ramach projektu  LDC. Autor scenariusza będzie zobowiązany do przedstawienia w pracy konkursowej opisu, w  jaki sposób materiały wybrane z pakietu zostały wykorzystane w przygotowaniu lekcji/ przygotowaniu materiałów na potrzeby lekcji oraz/lub w przeprowadzeniu lekcji.

Termin składania prac upływa 14.08.2015r. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzenia konkursu oraz o warunkach udziału można znaleźć w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami do pobrania poniżej na stronie!

Pragniemy podkreślić, że udział w konkursie to nie tylko okazja do podzielenia się doświadczeniem w zakresie stosowania TIK w procesie dydaktycznym, ale także szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród.


Zachęcamy więc Państwa Nauczycieli do podjęcia wyzwania
i oczekujemy na ciekawe prace konkursowe.

Potrzebne dokumenty konkursowe poniżej:

Regulamin konkursu.

Formularz zgłoszeniowy.