Aktualności

Wyniki rekrutacji na letnie obozy Edukamp 2015

Oto lista osób zakwalifikowanych do udziału w letnich obozach edukacyjnych - Edukamp2015

Termin pierwszy - 10.08.2015-14.08.2015

LP Nazwisko Imię Szkoła
1 Chełmecka-Czekaj Barbara Gimnazjum nr 2 im. C. K. Norwida w Bochni
2 Ciesielczyk Ewa I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
3 Herduś Marta Gimnazjum Publiczne im.Polskich Olimpijczyków w Niedomicach
4 Kajda Barbara Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie
5 Kraska Jan Zespół Szkól Publicznych Nr 1 w Wadowicach
6 Majcher Wojciech V Liceum Ogólnokształcące im J. Korczaka w Tarnowie
7 Mazur Anna Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie
8 Mitera Magdalena Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku
9 Przepiórka Wioletta Liceum Ogólnokształcące w Grybowie
10 Rudziński Mariusz Gimnazjum nr 11 w Tarnowie
11 Starostka Alina Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie
12 Wiśniewska-Bochenek Maria Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie
13 Wojtanowska Beata Publiczne Gimnazjum w Ryglicach
14 Wójtowicz Bernadeta III LO im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
15 Zaucha Tomasz I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie


Termin drugi - 17.08.2015-21.08.2015 

LP Nazwisko Imię Szkoła
1 Cegliński Krzysztof XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
2 Chojnowska Lucyna Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
3 Furmańska Joanna IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 1 w Tarnowie
4 Kierońska Agata Niepubliczne Gimnazjum w Koczanowie
5 Kocińska-Szewc Jolanta Niepubliczne Gimnazjum w Koczanowie
6 Kopek Małgorzata IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 10 w ZSO nr 1 w Tarnowie
7 Kraj Robert Zespół Szkół w Siemiechowie
8 Kruk-Ceglińska Magdalena XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
9 Opiła Maria Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
10 Polewka Marzena Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
11 Porosło Katarzyna XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie
12 Porosły Małgorzata IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 10 w ZSO nr 1 w Tarnowie
13 Rój Anna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
14 Słowińska Dorota IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 10 w ZSO nr 1 w Tarnowie
15 Zmarlak Joanna Niepubliczne Gimnazjum w Koczanowie


Ponieważ obozy cieszą się dużym zainteresowaniem, liczba chętnych przewyższyła liczbę miejsc jaką dysponujemy.
Wszyscy kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani będą umieszczeni na liście rezerwowej.
W razie rezygnacji z wyjazdu któregoś z uczestników będziemy się kontaktować telefonicznie z osobami z tej listy.