Aktualności

Produkt finalny projektu LDC

MATERIAŁY Z ZAKRESU ICT DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjlanych
do zapoznania się z materiałami stanowiącymi produkt finalny projektu  LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego.

W wyniku jego realizacji powstały materiały kierowane do dyrektorów oraz nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii (m. innymi programy, poradniki, scenariusze lekcji, gry dydaktyczne, manuale). Produkty projektu zostały udostępnione na stronie internetowej www.ldc.edu.pl. We wrześniu będą przekazane w wersji elektronicznej do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  województwa,  kluczowych instytucji oświatowych i samorządowych, organizacji wspierających oświatę  oraz liderów opinii społecznej. Dyrektorzy i nauczyciele, którzy już zostali zapoznani z całym pakietem materiałów podczas szkoleń informacyjnych, realizowanych przez MCDN  w czerwcu br, bardzo wysoko oceniają aspekty merytoryczne i metodyczne oraz walory praktyczne produktu projektu. Wybrane opinie zamieszczamy poniżej, licząc na to,
że zachęcą Państwa do sięgnięcia  po nowoczesne rozwiązania z zakresu dydaktyki cyfrowej.

LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego to systemowy projekt innowacyjny testujący Województwa Małopolskiego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie został wypracowany nowy model wspierania gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wdrażania nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów nieinformatycznych opartej o rozwiązania dydaktyki cyfrowej.

Wypracowana w pierwszym etapie realizacji projektu (od maja 2013 r. do grudnia 2013 r.) wstępna koncepcja modelu została przetestowana w okresie od marca 2014 r. do grudnia 2014 r. z udziałem dyrektorów, nauczycieli i uczniów małopolskich szkół. Na podstawie wniosków z testowania powstała ostateczna wersja modelu, która od 1.05.2015 r jest upowszechniana i wprowadzana do głównego nurtu polityki. Etap upowszechniania, zamykający cały projekt, kończy się 30.09.2015 r.

Więcej informacji: Biuro Projektu LDC, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel.12 623 76 46, wewn. 102.

Produkty projektu LDC.

Opinie nauczycieli przeczytasz tutaj.