Aktualności

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ LEKCJĘ Z WYKORZYSTANIEM ICT

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA PRAC W KONKURSIE

NA NAJCIEKAWSZĄ LEKCJĘ Z WYKORZYSTANIEM ICT

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt a) Regulamin konkursu na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem materiałów metodyczno-edukacyjnych wypracowanych w systemowym innowacyjnym projekcie Województwa Małopolskiego pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, informuje, że:

1) termin składania prac konkursowych o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu zostaje wydłużony do 30 września 2015 roku do godziny 15.00,

2) termin dokonania oceny prac konkursowych o którym mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu zostaje wydłużony do dnia 20 października br,

3) termin opublikowania wyników konkursu o którym mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu zostaje wydłużony do dnia 23 października br.

Przypominamy, że przedmiotem konkursu jest opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem dowolnej ilości elementów z pakietu materiałów metodyczno-edukacyjnych powstałych w ramach projektu  LDC. Autor scenariusza jest zobowiązany do przedstawienia w pracy konkursowej opisu, w  jaki sposób materiały wybrane z pakietu zostały wykorzystane w przygotowaniu lekcji/przygotowaniu materiałów na potrzeby lekcji oraz/lub w przeprowadzeniu lekcji.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzenia konkursu oraz o warunkach udziału zostały zawarte w Regulaminie, który zamieszczamy ponownie wraz z załącznikami.

Regulamin konkursu LDC

Załączniki do Regulaminu Konkursu LDC