Aktualności

Spotkanie LDC w XVI LO w Tarnowie

21 września w XVI Liceum Ogólnokształcącym odbyło się jedno z 40 spotkań podczas którego zaprezentowano produkty projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwsze 45 minut poprowadzono w formule lekcji pokazowej w której wzięli udział uczniowie klasy 2B, podczas której Krzysztof Grynienko oraz Artur Krawczyk (trenerzy Stowarzyszenia Miasta w Internecie) zaprezentowali możliwości wykorzystania cyfrowych narzędzi do pracy grupowej w czasie zajęć lekcyjnych. Druga część spotkania w której uczestniczyła grupa 18 nauczycieli, poświęcona była prezentacji produktów projektu LDC oraz upowszechnieniu jego efektów. Przedstawiono materiały przygotowane dla osób zarządzających szkołą, poradniki metodyczne, manuale, multimedia i scenariusze lekcji opracowane przy udziale nauczycieli małopolskich szkół. W ramach prezentacji produktów, nauczyciele mieli okazję poznać kilka ciekawych aplikacji, przydatnych w codziennej praktyce szkolnej. W ramach podsumowania dyrektor szkoły Pani Ewa Witecka zadeklarowała wdrożenie produktów projektu LDC w praktyce szkolnej.

Dyrekcji dziękujemy za miłe przyjęcie, uczestnikom za aktywny udział a Pani Magdalenie Kruk - Ceglińskiej za pomoc w organizacji spotkania.

Więcej fotografii znajdziesz tutaj.