Aktualności

Konferencja regionalna LDC w Nowym Sączu

Dnia 19 października 2015 roku, w audytorium Parku Technologicznego Brainville 3.0 w Nowym Sączu odbyła się konferencja regionalna, organizowana w ramach projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego.

Spotkanie z nauczycielami oraz dyrektorami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozpoczął Józef Klimek, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Nowym Sączu oraz Artur Krawczyk, sekretarz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Uczestnicy konferencji mogli poznać fakty i mity dotyczące cyfrowej szkoły, o których opowiedział Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Dominika Hofman Kozłowska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach sugerowała jak „ogarnąć” wirtualny świat oraz omówiła przykłady wykorzystania ciekawych metod i narzędzi cyfrowych w praktyce szkolnej. Łukasz Malinowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaprezentował najnowsze rozwiązania w zakresie technologii cyfrowych przeznaczonych dla szkoły „internetowych tubylców”. W dalszej części konferencji dr Krzysztof Głuc z Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu omówił, z perspektywy stratega, narzędzia cyfrowe wykorzystywane w codziennej praktyce edukacji. Ostatnim elementem konferencji była prezentacja produktów projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. Artur Krawczyk zaprezentował manuale, poradniki dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkołami, scenariusze lekcji, metodyki nauczania, poradniki dydaktyczne oraz multimedia podkreślając ich dostępność na stronie internetowej projektu. W grudniu zostanie zakończona realizacja projektu systemowego Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego, w ramach którego wypracowaliśmy pakiet nowoczesnych metod dydaktycznych, wykorzystujących edukacyjne narzędzia i treści cyfrowe. Metody, doświadczenia i produkty tego projektu wykorzystywane będą w realizacji w latach 2016-2018 inicjatyw na rzecz transformacji szkół w kierunku „cyfrowych szkół XX!” wieku.