Aktualności

Wyniki konkursu na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem ICT

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ LEKCJĘ Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW METODYCZNO-EDUKACYJNYCH WYPRACOWANYCH W SYSTEMOWYM INNOWACYJNYM PROJEKECIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PN. LDC- Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego

Zakończyliśmy konkurs na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem materiałów metodyczno-edukacyjnych wypracowanych w systemowym innowacyjnym projekcie Województwa Małopolskiego pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i nadesłanie prac.

Komisja Konkursowa  sprawdziła i oceniła prace konkursowe. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace spełniały wymogi formalne i zostały poddane ocenie, zgodnie z zapisami wynikającymi z Regulaminu konkursu.

Decyzją komisji nagrody otrzymują:

a)       w kategorii gimnazja:

p. Monika Gdowska  nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum nr 11 w Tarnowie
p. Magdalena Mitera nauczycielka języka angielskiego z Publicznego Gimnazjum nr 2
w Brzesku

p. Anna Mazur nauczycielka języka angielskiego z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

p. Maria Lizak-Obara  nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie

b)       w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
p. Jolanta Bugajska  nauczycielka języka polskiego z I Liceum Ogólnokształcącego
w Limanowej
p. Katarzyna Łukawska nauczycielka języka polskiego z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Miechowie
p. Beata Łatka nauczycielka geografii z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na konferencji organizowanej przez MCDN.
O terminie konferencji poinformujemy laureatki mailowo lub telefonicznie.