Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli konsultantów MCDN

Kolejna  grupa przyszłych użytkowników została zapoznana z możliwościami wykorzystania  w swojej pracy produktów projektu LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego.

Nauczyciele konsultanci Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli poświęcili trzy dni szkoleniowe
(15-17.10.2015) na zgłębianie wszystkich elementów modelu wsparcia gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wdrażania nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów nieinformatycznych opartej o rozwiązania dydaktyki cyfrowej.

 

W ramach zajęć warsztatowych, pod okiem doświadczonych ekspertów, poznawali m. innymi praktyczne aspekty zajęć prowadzonych w modelu odwróconej klasy, możliwość zastosowania ICT w realizacji metod podawczych i problemowych, zalety wykorzystania mechanizmów gier w edukacji oraz edukacyjne aspekty mediów społecznościowych. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczestnicy wykorzystali w ostatniej fazie warsztatów do projektowania prowadzonych przez siebie zajęć.
Na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji można stwierdzić, że udział w szkoleniu  zainspirował nauczycieli konsultantów do pracy nad wzbogaceniem oferty edukacyjnej MCDN oraz do doskonalenia własnego  warsztatu pracy.