Aktualności

Dodatkowe szkolenia z zakresy wykorzystania ICT

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU WYKORZYSTANIA ICT
DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przyjemnością informuje, że - w odpowiedzi na duże zainteresowanie poprzednią edycją - organizuje bezpłatne szkolenia, służące prezentacji rozwiązań, wypracowanych w ramach innowacyjnego systemowego projektu Województwa Małopolskiego „LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego”. Szkolenia kierowane są do nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych, z wyłączeniem nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i geografii (dla których były już organizowane warsztaty w ramach projektu).

Celem szkoleń jest zapoznanie z pakietem materiałów metodyczno-edukacyjnych, uwzględniających najnowsze rozwiązania z zakresu ICT, oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania w nauczaniu różnych przedmiotów na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Warsztaty będą realizowane w miastach powiatowych Małopolski, wg załączonego harmonogramu, w godz.9.00-15.45 (6 godzin zegarowych z przerwami cateringowymi). Zapewniamy: pracę w małych grupach pod opieką ekspertów w zakresie wykorzystania ICT w edukacji, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Nieprzekraczalny termin dokonania zgłoszenia to 18.11.2015r.

O zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych oraz szczegółowym miejscu realizacji zajęć powiadomimy drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 849 787 lub 18 443 80 01
w. 15 lub 16 , w godz. 8.00-15.00

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego podniesienia kompetencji w zakresie wykorzystania ICT w edukacji.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli znajduje się tutaj.

Formularz rekrutacyjny znajduje się tutaj.