Aktualności

Konferencja podsumowująca LDC w Krakowie

28 października br. w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego.

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz osoby zainteresowane zagadnieniami dydaktyki cyfrowej odbyło się w pięknych wnętrzach Muzeum AK.

Wprowadzenia do konferencji dokonali Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz Artur Krawczyk, sekretarz Stowarzyszenia.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne, z których pierwszy, zatytułowany „Małopolskie wyzwania”, poświęcony został prezentacji sytuacji w Małopolsce w przededniu nowych możliwości  finansowania działań środkami unijnymi. Blok tematyczny rozpoczął Dariusz Styrna, dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podczas prezentacji przedstawił projekty wspierające działania szkół i nauczycieli, które będą finansowane w najbliższych latach ze środków RPO. W kolejnym wystąpieniu Krzysztof Głomb przedstawił kluczowe efekty projektu systemowego „Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej” w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w naszym regionie. Blok zakończyła dyskusja w której wzięła udział dr hab. Barbara Kędzierska, dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Małgorzata Kopek, nauczyciel geografii  oraz koordynator działań w zakresie dydaktyki Cyfrowej w ZSZO nr 1 w Tarnowie, Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz Jerzy Styrna zUrzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Blok drugi zatytułowany „Twarde i miękkie uwarunkowania realizacji projektów Cyfrowej Szkoły w gimnazjach i szkołach podstawowych” otworzył Mariusz Tokarski z Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawił on nowy rządowym program „bezpieczna+”, który będzie realizowany w latach 2015-2018 na terenie całego kraju.
W dalszej części Zdzisław Nowakowski poddał analizie program „Cyfrowa Szkoła” realizowany w ramach RPO w poprzednich latach. Podzielił się on swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją tego projektu oraz przedstawił plany dotyczące przyszłości różnych inicjatyw realizowanych w ramach RPO. Do dyskusji, na zakończenie bloku dołączyła Bożena Wojtoń z Publicznego Gimnazjum w Jadownikach oraz Andrzej Grzybowski, dyrektor ds. rozwoju sektora edukacyjnego w INTEL TECHNOLOGY Poland. Wspólnie próbowali oni odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyszłości projektów wspierających działania szkół i nauczycieli, ich finansowania oraz współpracy samorządów z MEN podczas ich realizacji.          

Ostatni, trzeci blok „Inspiracje i dobre wzory dla samorządowych projektów Cyfrowej Szkoły”, prezentujący dobre praktyki, rozpoczął Andrzej Grzybowski, który podkreślał jak ważną rolę odgrywa sam nauczyciel w procesie dydaktycznym i w jaki sposób powinna wspierać go w nim nowa technologia. Następnie Jędrzej Chmielewski, zastępca dyrektora ds. rynku edukacyjnego w Polkomtel Sp. z o.o. przedstawił projekt „e-tornister” realizowany przez jego firmę i wspierający proces nauczania w szkołach gimnazjalnych. W dalszej części bloku Dominika Hofman-Kozłowska z Uniwersytetu Śląskiego skupiła się na temacie neurodydaktyki chcąc uświadomić uczestnikom konferencji na czym polega nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. W dyskusji na zakończenie bloku uczestniczyła również, oprócz wymienionych prelegentów, Barbara Chełmecka-Czekaj, nauczycielka angielskiego z Gimnazjum Nr 2 w Bochni oraz Jarosław Czarnecki, wiceprezes IRS Sp. z o.o. Dyskusja dotyczyła potrzeb nauczycieli w zakresie wsparcia cyfrowego oraz nowych trendów w nauczaniu, które zmieniają tradycyjne podejście do procesu nauczania. Na zakończenie konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” podziękowali wszystkim, którzy przez ostatnie trzy lata zaangażowani byli w projekt Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej i zaprosili do dalszej współpracy na rzecz podnoszenia jakości nauczania w naszym kraju.

Poniżej znajdują się prezentacje przedstawione na konferencji.

„Możliwości finansowania projektów cyfrowej szkoły  w Województwie Małopolskim perspektywa 2015-2020” - Dariusz Styrna Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM

„Kluczowe efekty projektu systemowego Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego w kontekście doskonalenia kompetencji cyfrowych nauczycieli w regionie” – Krzysztof Głomb prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”

„Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach BEZPIECZNA+” – Mariusz Tokarski, Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwa Edukacji Narodowej

„Cyfrowa szkoła Oczekiwania a rzeczywistość” – Zdzisław Nowakowski CKPiDN w Mielcu

„Technologia to nie wszystko – najważniejszy jest nauczyciel” – Łukasz Malinowski