Aktualności

Konferencja upowszechniająca LDC w Krakowie

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA W RAMACH PROJEKTU LDC

Szanowni Państwo Dyrektorzy Departamentów Edukacji Urzędów Marszałkowskich, Dyrektorzy i Nauczyciele Wojewódzkich Placówek Doskonalenia.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ma zaszczyt zaprosić  na konferencję pt.  Dydaktyka epoki smartfona - jak wspierać szkoły we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w procesie nauczania w oparciu o produkty projektu  LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego.

Celem konferencji jest prezentacja modelu wspierania szkół w zakresie wdrażania nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów nieinformatycznych opartej o rozwiązania dydaktyki cyfrowej, który powstał jako produkt finalny innowacyjnego, systemowego projektu Województwa Małopolskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych.

Konferencja odbędzie się w dniach 10-11.12.2015 r . w  Krakowie, Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47. 

Program konferencji

dzień 1

od 10.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja
10.00 - 10.30 spotkania przy kawie
10:30 - 10:45 otwarcie konferencji
10:45 - 12.15 wspólny wykład dla wszystkich grup
12.15 - 12.45 przerwa kawowa
12.45 - 14.15 wspólny wykład dla wszystkich grup
14.15 - 15.15 obiad
15.30 - 17.00 wspólny wykład dla wszystkich grup
18.00 kolacja
nocleg

dzień 2

8.30 - 9.30 śniadanie
10.00 - 11.30 zajęcia warsztatowe w 3 grupach
11.00 - 11.30 wykwaterowanie
12.00 - 13.00 obiad

Dla gości spoza Krakowa zapewniamy nocleg z 10 na 11.12.2015 r. w miejscu realizacji konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 25.11.2015
za pośrednictwem formularza elektronicznego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. O wynikach rekrutacji powiadomimy wszystkie zgłoszone osoby  26.11.2015r. drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod nr telefonu 18 443 80 01
w. 15 i 16 w godz. 8.00 - 15.00.