Aktualności

Sieci współpracy i samokształcenia

Dla nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać w pracy zawodowej produkty projektu: „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego” 9.6 PO KL

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia tworzonych w ramach działań projektu: „LDC – Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego”.

Celem sieci jest doskonalenie pracy nauczycieli, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń oraz zapoznanie z produktami projektu ułatwiającymi aktywne wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych. Uczestnicy sieci będą mogli dzielić się doświadczeniami z wykorzystania w praktyce produktów projektu oraz wykorzystania rozwiązań metodycznych wypracowanych i przetestowanych w projekcie. Każda sieć będzie funkcjonować w formule blended-learningu, z trzema spotkaniami stacjonarnymi z koordynatorami sieci (w tym spotkaniem inaugurującym, którego termin zostanie ustalony z koordynatorem po utworzeniu sieci) oraz pracą na platformie edukacyjnej, którą dysponuje MCDN.

                W ramach działań projektowych przewidujemy utworzenie 7 sieci przedmiotowych, które będą funkcjonować do końca roku szkolnego 2015/2016:

- sieć nauczycieli j. polskiego uczących w gimnazjum;
- sieć nauczycieli j. polskiego uczących w szkole ponadgimnazjalnej;
- sieć nauczycieli j. angielskiego uczących w gimnazjum;
- sieć nauczycieli j. angielskiego uczących w szkole ponadgimnazjalnej;
- sieć nauczycieli matematyki uczących w gimnazjum;
- sieć nauczycieli matematyki uczących w szkole ponadgimnazjalnej;
- sieć nauczycieli geografii uczących w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

                Nauczycieli zainteresowanych udziałem w pracy w wybranej sieci prosimy o dokonanie zgłoszenia do dnia 24 listopada 2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w Internecie pod adresem: http://www.mcdn.edu.pl/formularz_ldc/sieci.php

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. O wynikach rekrutacji do danej sieci powiadomimy drogą mailową wszystkie zakwalifikowane osoby na adres podany przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Merytorycznym Projektu pod nr tel: 14 688 88 10, wew. 128