Aktualności

Konferencja dla przedstawicieli samorządów terytorialnych i wojewódzkich placówek doskonalenia

W dniach 10 - 11 grudnia 2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pt. Dydaktyka epoki smartfona - jak wspierać szkoły we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w procesie nauczania w oparciu o produkty projektu LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, organizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Lider projektu zaprosił przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, w  szczególności reprezentantów samorządów wojewódzkich oraz dyrektorów i pracowników wojewódzkich palcówek doskonalenia, na spotkanie służące prezentacji produktu finalnego - modelu wspierania szkół w zakresie wdrażania nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotów nieinformatycznych opartej o rozwiązania dydaktyki cyfrowej.

W eleganckich wnętrzach Hotelu Sympozjum w Krakowie gości konferencji powitała Halina Wesołowska - wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem nagród nauczycielom laureatom konkursu na  najciekawszą lekcję z wykorzystaniem materiałów metodyczno-edukacyjnych wypracowanych  w projekcie.

W głównej  części konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kontekstem merytoryczno-metodycznym projektu, słuchając wystąpienia Dominiki Hofman-Kozłowskiej (ekspert i trener projektu LDC, Uniwersytet Śląski w Katowicach) nt Modele dydaktyczne w cyfrowych czasach oraz przeanalizować  założenia i strukturę innowacyjnego modelu  stworzonego w projekcie, przedstawione przez dr Łukasza Srokowskiego (ekspert i trener projektu), w wykładzie nt Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej jako odpowiedź na wyzwania epoki smartfona. Pierwszy dzień konferencji zakończyła  prezentacja doświadczeń z zastosowania materiałów projektowych w pracy dydaktycznej, której dokonał Marcin Zaród (ekspert i trener projektu LDC, nauczyciel języka angielskiego w V LO w Tarnowie), w ramach wystąpienia nt Praktyczne zastosowanie produktów projektu LDC na przykładzie języka angielskiego.

Drugi dzień konferencji  został poświęcony na pracę w grupach warsztatowych nt. Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej w działaniu – wykorzystanie produktów projektu LDC w programowaniu doskonalenia nauczycieli  i wspieraniu szkół w zakresie aktywnego wykorzystania narzędzi TiK. Uczestnicy mogli poznać zawartość wybranych elementów produktu, pracując przy komputerach. Dyskutowali też, w jaki sposób produkt projektu może być wykorzystany przez  reprezentowane przez nich instytucje.

Konferencja była jednym z ostatnich przedsięwzięć na etapie upowszechniania produktu projektu. Dzięki jej organizacji informacja o produkcie i możliwościach jego zastosowania została przekazana licznym podmiotom z całej Polski, które mogą przyczynić się do trwałości produktu projektu, włączając jego komponenty do prowadzonych przez siebie działań w zakresie wpierania szkół i nauczycieli w zastosowaniu ICT w pracy dydaktycznej.