Aktualności

Rozpoczęcie procedury

Ogłoszono postępowanie, które ma za zadanie wyłonienie wykonawcy wstępnej wersji następujących dydaktycznych treści cyfrowych:

  • 24 koncepcji scenariuszy lekcji

  • 8 multimedialnych materiałów edukacyjnych

  • 8 interaktywnych gier edukacyjnych

  • 1 poradnika dla nauczycieli na temat sieciowych innowacyjnych form zdobywania wiedzy przez nauczycieli i uczniów

  • 8 metodyk nauczania

  • 4 poradników dydaktycznych

  • 2 manuali