Aktualności

Zakończenie analiz

Został ukończony raport z analizy stanu wykorzystania rozwiązań ICT dla celów dydaktycznych w województwie małopolskim. Jest on zatytułowany „Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim”.