Aktualności

Zakończenie prac nad poradnikiem

Został ukończony poradnik traktujący o innowacyjnych zastosowaniach rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu, pod tytułem „Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona – Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej”.