Upowszechnienie Produktu

 

Punkty konsultacyjne

W 2014 roku zostanie utworzonych pięć punktów konsultacyjnych. Będą one promowane od stycznia 2015 i wyposażone w komputery z dostępem do Internetu. Ponadto punkty konsultacyjne otrzymają opiekunów. 


Produkty projektu

W celu zapoznania odbiorców z produktami projektu zostaną zorganizowane następujące wydarzenia:

  • 2 szkolenia dla bibliotekarzy w styczniu 2015 roku
  • 80 szkoleń dla nauczycieli, od stycznia do maja 2015 roku
  • 10 szkoleń dla dyrektorów szkół, od stycznia do maja 2015 roku


Konkurs na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem ICT

Organizacja konkursu na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem ICT w województwie małopolskim rozpocznie się w lutym 2015 roku i potrwa do maja 2015. Konkurs będzie promowany już od czerwca 2014 roku. Ocenie podlegać będzie dokumentacja z lekcji z wykorzystaniem produktów projektu.


Forum współpracy

W czerwcu 2015 roku zostanie zawiązane forum współpracy nauczycieli stosujących ICT w nauczaniu. Współpraca będzie się odbywać za pośrednictwem portali społecznościowych.


Materiały utworzone w projekcie

Materiały utworzone w projekcie zostaną sukcesywnie udostępniane na stronie projektu, w portalu Scholaris i w mediach społecznościowych.


Doradztwo

Od stycznia do czerwca 2015 roku będzie prowadzone doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu i zastosowania produktów projektu.


Organizacja wydarzeń w celu zapoznania z produktami projektu

Pomiędzy styczniem a majem 2015 roku będzie miało miejsce:

  • 15 spotkań subregionalnych
  • 40 spotkań w szkołach


Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

 

Sukcesem działań będzie skala wdrożenia wypracowanego rozwiązania (3000 nauczycieli i 400 szkół w województwie małopolskim), skala jego potencjalnego zastosowania wobec uczniów (200 tysięcy w województwie małopolskim) i motywowanie nauczycieli do korzystania z modelu dzięki programowi przygotowania osób zarządzających placówkami oświatowymi do systemowego wdrażania w szkołach nowych modeli innowacyjnego wykorzystania narzędzi cyfrowych w dydaktyce wybranych przedmiotów.